Obchodní a dodací podmínky

V našem e-shopu můžete objednávat již od 1ks výrobku. Za jeden balík účtujeme 100 Kč poštovné a 60 Kč balné. Vzhledem k složitým legislativním komplikacím zasíláme naše výrobky pouze do ČR .

Kupní smlouva spotřebitelská 
uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Dodavatel: Helsinki group s.r.o. , 739 53 Třanovice 279

Spotřebitel: Vaše jméno a adresa dle Vámi vyplněné objednávky

Předmět koupě: Zboží specifikované ve Vaší objednávce

Kupní cena zboží: Cena zboží včetně DPH a všech poplatků dle katalogu zboží a Vámi vyplněné objednávky

Způsob zaplacení kupní ceny: Vkladem na účet společnosti, dobírka

Adresa dodávky zboží: Dodací adresa uvedená ve Vaší objednávce

Doručení: Poštovné hradí spotřebitel

Smluvní ujednání:

1. Objednávka je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu společně s objednávkou (obě vyplněné spotřebitelem) zašle dodavatel spotřebiteli e-mailovou zprávou. Tato kupní smlouva je platně uzavřena její akceptací dodavatelem ve formě e-mailové zprávy doručené spotřebiteli.

2. Objednané zboží bude spotřebiteli doručeno po složení částky za zboží na účet společnosti. Přesná částka, číslo účtu a variabilní symbol budou nejpozději do 7 kalendářních dnů zaslány e-mailem spotřebiteli. V případě objednávky na dobírku bude zboží odesláno do 3 pracovních dnů.

3. Po obdržení platby na účet bude zboží nejpozději do 3 kalendářních dnů odesláno na adresu uvedenou v objednávce.

4. Způsoby dopravy jsou: poštou po zaplacení příslušné částky na účet, na dobírku, osobním odběrem v sídle společnosti Helsinki group, s.ro. v Třanovicích.

5. Objednané výrobky, pokud zvolíte způsob dopravy poštou, zasíláme výhradně jako obchodní balík České pošty  na jakékoliv místo v České republice. Maximální váha jednoho balíku 10 kg (z důvodu možnosti pojištění křehkého zboží). Podrobnější informace naleznete v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty.Láhve jsou pečlivě zabaleny a zabezpečeny proti rozbití v balících do hmotnosti 10kg. Poštovné a balné bude účtováno za započatý balík, např. při objednávce o hmotnosti 12kg je poštovné a balné účtováno 2x.

6. Objednávky vyřizujeme v pořadí, v jakém jsme je obdrželi.

7. Od této kupní smlouvy má spotřebitel právo odstoupit do 14 dnů od převzetí objednaného zboží. Odstoupení od této kupní smlouvy je platné za předpokladu, že je objednané zboží vráceno dodavateli zpět nepoužité, kompletní a nepoškozené. Ustanovení v předchozí větě neplatí u odstoupení od smlouvy pro případ vadného plnění dle Občanského zákoníku.

8. Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí Spotřebitelem.

9. Spotřebitel se zavazuje zjevné vady zboží oznámit dodavateli neprodleně po převzetí dodávky. V takovém případě má spotřebitel právo na nové bezvadné zboží.

10. V případě skryté vady zboží, má spotřebitel právo na nové bezvadné zboží.

11. Dodavatel poskytuje spotřebiteli záruku na dodání zboží v souladu s ustanovením § 620a následujících Občanského zákoníku. Dodavatel neodpovídá za vady způsobené nepřiměřenou manipulací nebo užíváním zboží v rozporu s jeho účelem.

12. Objednáním zboží souhlasí spotřebitel s tím, že údaje získané z objednávky a z jeho nakupování na internetových stránkách dodavatele budou až do písemného odvolání tohoto souhlasu zpracovány dodavatelem jako správcem k marketingovým účelům, tj. např. k nabízení obchodu a služeb a předány nebo zpřístupněny jiným právnickým osobám či fyzickým osobám-podnikatelům se sídlem zapsaným v obchodním či živnostenském rejstříku ke zpracování za účelem vlastního marketingu, tj. např. nabízení obchodu a služeb těchto dalších osob. Zpracování může být prováděno prostřednictvím třetích osob. Spotřebitel odesláním objednávky zároveň potvrzuje, že je informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, souhlas může kdykoliv odvolat, a že má právo k jejich přístupu, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

13. Odkliknutím tlačítka "Odeslat objednávku" potvrzuji, že jsem se seznámil se všemi výše uvedenými skutečnostmi a s podmínkami níže uvedené Smlouvy. Dodavatel upozorňuje, že náklady na používání internetu jsou závislé na smlouvách s Vašimi poskytovateli internetových a telefonních služeb.

Společnost: Helsinki group s.r.o. , 739 53 Třanovice 279, IČ: 26840421

Obchodní podmínky jsou platné v rámci ČR. 

Ochrana osobních dat:

Provozovatel Helsinki group s.r.o. prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, podle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000 ze Sbírky zákonů č.101/2000, jež získal od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro potřebu zadavatele (Helsinki group s.r.o.).

Objednávka zboží

Každý objednatel může využívat objemových slev, a to následovně:

  1. 1.      při jednorázovém nákupu 2.500 Kč  poštovné a balné nebude účtováno